График за преминаване през специални етапи

От тук може да изтеглите графикът за преминаване през специалните етапи на 37-то Рали Сливен

2021-sponsors